Học viện nghệ thuật Estonia (EKA)

Founded 1914 as the Tallinn Industrial Art School of the Estonian Society of Art, became Art University 1989 and acquired present title 1996.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 6
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (keskkooli lõputunnistus)

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.