Đại học Queensland (UQ)

Established by Act of the Queensland Parliament 1909. Officially founded 1910, it began teaching in 1911. In 1990, it merged with the Queensland Agricultural College (now UQ Gatton) as part of a unified national system abolishing the binary system of universities and colleges of advanced education. In 1999, opened UQ Ipswich.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 6
Học phí mỗi năm
Nội tệ: AUD
8.800,00 AU$27.500,00 AU$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Senior secondary school certificate or recognized foreign equivalent with appropriate grades and prerequisites. English language proficiency is required either via IELTS-test, overall band score of at least 6.5, with a writing band score of at least 6, or TOEFL test score of 550, with a writing band of 5. Higher English language proficiency is required for some programs of study
Khóa học trực tuyến ngắn 53
Tiền tệ của bạn: USD
5.852,82 US$18.290,05 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.