Đại học Victoria (VU)

Founded 1916 as Footscray Technical College. Established as Victoria University of Technology in 1990. Acquired present status and title 2005. Federally funded.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Các bộ môn 7
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Victorian Certificate of Education or equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.