Đại học Grenoble Alpes

Founded 1339 and confirmed by Papal Bull. Suppressed by the Revolution, then reopened in 1879 as Université de Grenoble. In 1971 became Université Joseph Fourier (Grenoble I) – University Joseph Fourier (Grenoble I) under the 1968 Law as one of three Universities replacing the former Université de Grenoble. Acquired current title and status in 2016 after a merger between Université Pierre-Mendès-France (Grenoble II) and Université Stendhal (Grenoble III). Also part of the Member of the COMUE Grenoble-Alpes University

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 20
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: 1st year: Secondary school certificate (baccalauréat) or foreign equivalent, or special entrance examination. For later years by individual application examined by validation committee

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.