Đại học Sorbonne

Pháp, Paris , 21, rue de l’École de Médecine

Founded 1970 under the 1968 law reforming higher education as one of the new Universities replacing the former Université de Paris - founded in 12th century, constituted as Universitas Magistrorum and confirmed by Papal Bull 1215, suppressed by the Revolution in 1793, replaced 1808 by an Academy of the Université impériale, reconstituted as university 1890. A State institution enjoying academic and financial autonomy, operating under the jurisdiction of the Minister of Education and financed by the State. Was known as Paris-Sorbonne (Paris IV) from 1968 until 2018, when it merged with Université Pierre et Marie Curie (UPMC – Paris VI) and acquired current title.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 3
Học phí mỗi năm
Nội tệ: EUR
75,00 €75,00 €
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (baccalauréat) or equivalent, or special entrance examination
Khóa học trực tuyến ngắn 10
Tiền tệ của bạn: USD
81,66 US$81,66 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.