Đại học Tübingen

Đức, Tübingen , Geschwister-Scholl-Platz

Founded 1477 by Count Eberhard the Bearded, 1863 the first German University to establish a faculty of Natural Sciences. An autonomous institution financially supported by the State of Baden-Württemberg and under the jurisdiction of its Ministry of Arts and Sciences.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN)
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.