Đại học Georg August Göttingen

Đức, Göttingen , Postfach 3744 Gosslerstr. 5-7

Founded 1737 by George II, Prince Elector of Hanover and King of England, the first modern University founded in Germany. Measures to guarantee quality and to promote excellence in research and teaching, reforms to strengthen autonomy and responsibility at all levels of the University, and the internationalization of the University have been implemented within the past few years. 2003, the University of Göttingen was the first full university in Germany to be converted into a publicly endowed university.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Zentrale Evaluations und Akkreditierungsagentur (ZevA)
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 13
Học phí mỗi năm
Nội tệ: EUR
165,00 €165,00 €
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or equivalent
Tiền tệ của bạn: USD
178,74 US$178,74 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.