Đại học Duisburg-Essen

Đức, Essen , Universitätsstraße 2

Founded 2003 following merger between the University of Duisburg and the University of Essen (independent universities founded 1972).

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: AQAS, ASIIN, ZEvA
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 13
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Reifezeugnis)

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.