Heidelberg University

Đức, Heidelberg , PO Box 105760 Grabengasse 1

Founded 1386 by Rupert I, Elector of the Palatinate. The character of the University was profoundly affected by the Renaissance and the Reformation. It was reorganized as an independent institution by the Grand Duke Charles Frederick of Baden in 1803 and is now an autonomous University financially supported by the State of Baden-Württemberg, and under the jurisdiction of its Ministry of Science and Art.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.