Đại học Quốc gia Ireland - Đại học Dublin

Founded 1854 as Catholic University of Ireland, became college of Royal University of Ireland 1879. Incorporated by charter as constituent College of the National University of Ireland 1908. Acquired present status and title under the Universities Act 1997.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 30
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Irish Leaving Certificate with matriculation, or equivalent. Students must be 17 years of age or over

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.