Đại học Malaya (UM)

Founded 1905 as King Edward VII College of Medicine. Raffles College founded in 1929. Both merged in 1949 to form the University of Malaya. Rapid growth of the University resulted in the setting up of two autonomous Divisions in Singapore and Kuala Lumpur 1956. Acquired present status and title by Legislation 1962. Reorganized 1997 with new governance, administration and financial structures

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Malaysian Qualifications Agency (MQA), Ministry of Higher Education (MOHE)
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 24
Học phí mỗi năm
Nội tệ: MYR
740,00 MYR30.906,00 MYR
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) or Malaysian Certificate of Education (MCE) or recognized equivalent, Sijil Tinggi Persekolahan (STP) or Higher School Certificate (HSC) or Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), equivalent recognized qualification
Khóa học trực tuyến ngắn 4
Tiền tệ của bạn: USD
158,68 US$6.627,21 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.