Đại học Hàn Quốc

Hàn Quốc, Seoul , 145 Anam-dong Seongbuk-gu

Founded 1905 as Posung College, acquired present status and title 1946. A private Institution operated by the Korea-Choongang Educational Foundation but supervised by the Ministry of Education.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Korean Council for University Education (KCUE)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 52
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.