Viện Khoa học và Công nghệ Ulsan (UNIST)

Hàn Quốc, Ulsan , 50, UNIST-gil, Ulju-gun

Created 2009. Became a government-funded research institute for science and technology 2015

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Korean Council for University Education (KCUE)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 9
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: High school certificate or equivalent for undergraduate degrees, Bachelor’s degree or equivalent for Master's degrees, Master's degree or equivalent for PhD programme.nEnglish test score: a) Applicants should submit a test result of one of TOEIC, TOEFL (Code: 8807), IELTS, TEPS, G-TELP or TOEIC S/W, and the test date shall be within 2 years of the online application deadline, b) Applicants do not need to submit the English test report if they submit one of the following: certificate stating that they have completed all of their Master’s course in English, or applicants who are native English speakers

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.