Viện Karolinska (KI)

Founded 1810. Acquired present status 1977.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Swedish Higher Education Authority (UKA)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 20
Học phí mỗi năm
Nội tệ: SEK
100.000,00 SEK100.000,00 SEK
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or foreign equivalent, residents in Denmark, Finland, Iceland or Norway are eligible
Tiền tệ của bạn: USD
9.578,89 US$9.578,89 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.