Founded 1636.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: New England Association of Schools and Colleges
Lớp 6
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 15
Học phí mỗi năm
Nội tệ: USD
19.444,00 US$21.146,00 US$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students. The University is very selective and accepts only 17.2 % of its applicants. Each applicant is evaluated individually
Khóa học trực tuyến ngắn 149
Tiền tệ của bạn: USD
19.444,00 US$21.146,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.