Founded 1909 as State National School, acquired present status as general Campus of the University of California 1958.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Western Association of Schools and Colleges (WASC)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 5
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.