Đại học Minnesota-Twin Cities

Hoa Kỳ, Minnesota, Minneapolis , 3 Morrill Hall 100 Church St. S.E.

Founded 1851.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: North Central Association of Colleges and Schools
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 16
Học phí mỗi năm
Nội tệ: USD
6.780,00 US$11.840,00 US$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students
Khóa học trực tuyến ngắn 61
Tiền tệ của bạn: USD
6.780,00 US$11.840,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.