Đại học bang Campinas (UNICAMP)

Brazil, Campinas , Cidade Universitária Zeferino Vaz Barão Geraldo C.P.6194

Founded 1962 by the State legislature of São Paulo as an autonomous institution.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel Foundation, National Council for Scientific and Technological Development, State of São Paulo Research Foundation
Lớp 5
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 43
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.