Đại học Dalhousie (DAL)

Canada, Halifax , 1236 Henry Street

Founded 1818. Acquired present status 1997 by merging with Technical University of Nova Scotia.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 13
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent, including International Baccalaureate

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.