Đại học McGill

Canada, Montréal , 845 Sherbrooke Street West

Founded 1821 as University of McGill College. A corporation created by Royal Charter granted by the United Kingdom Crown and exercised through the Governor-General as 'visitor'.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Association of Universities and Colleges of Canada
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 16
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Diploma of Collegial Studies (DEC) following successful completion of a 2-year pre-university course at a CEGEP (Collège d'Enseignement général et professionnel) in Quebec, or high school diploma with university entrance
Khóa học trực tuyến ngắn 4

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.