Đại học Queen

Canada, Kingston , 99 University Avenue

Founded 1841 by Royal Charter issued by Queen Victoria. Modelled on the University of Edinburgh, Scottish academic influences have helped to mould its character. A national institution privately endowed and privately controlled.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 28
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 10

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.