Đại học King (TKUC)

Canada, Edmonton , 9125-50 Street North West

Founded 1979 as The King's College. A private, co-educational Christian liberal arts institution offering undergraduate degrees accredited by the Government of Alberta since 1987. Acquired present title 1993.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Private Colleges Accreditation Board (Alberta), Association of Universities and Colleges in Canada, Council for Christian Colleges and Universities
Lớp 1
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 5
Học phí mỗi năm
Nội tệ: CAD
3.348,00 CA$3.405,00 CA$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate with minimum 60% average in prescribed courses or recognized foreign equivalent. Proficiency in oral and written English. If English is applicant's second language, TOEFL score of 580+, or computer-based score of 237+, or IELTS score of 6.5. Requirements may include acceptable performance in entrance tests, such as ACT and SAT
Tiền tệ của bạn: USD
2.488,20 US$2.530,56 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.