Đại học Victoria (UVic)

Canada, Victoria , P.O. Box 1700 STN CSC

Founded 1903 as Victoria College in affiliation with McGill University, acquired present status and title 1963.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 12
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.