Đại học Toronto - Đại học Victoria

Canada, Toronto , 73 Queen's Park Crescent

Founded 1836 as Upper Canada Academy at Cobourg, granted degree-conferring power as Victoria College 1841. Became a Federated University of the University of Toronto 1892.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 2
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.