Đại học Sư phạm Hàng Châu (HNU)

Trung Quốc, Hàng Châu , No.58, Haishu Rd Cangqian, Yuhang District

Founded 1908 as as Zhejiang Dual-Level Normal School. Renamed as Hangzhou Teachers College 1978. Merged with Hangzhou School of Education and Hangzhou Senior Medical School before acquireing present title 2007.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 22

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.