Đại học Bordeaux I

Pháp, Talence , 351, cours de la Libération CS 10004

Founded 1970 under the 1968 law reforming higher education as one of the four Universities replacing the former Université de Bordeaux - founded 1441 by Papal Bull with Faculties of Theology, Canon Law, Civil Law, Medicine, and Arts. The University was suppressed by the Revolution and replaced by Faculties of Theology, Letters, and Science of the Université de France. Reconstituted as university 1896. A State institution enjoying academic and financial autonomy, operating under the jurisdiction of the Minister of Education and financed by the State.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 30
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (baccalauréat) or equivalent, or special entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.