Đại học Ludwig Maximilian Munich

Đức, München , Geschwister-Scholl-Platz 1

Founded 1472 at Ingolstadt by Duke Ludwig, the Wealthy, transferred to Landshut 1800 by Elector Max IV Joseph, later King Maximilian I, and to Munich 1826 by King Ludwig I. An autonomous institution financially supported by the State of Bavaria, and under the jurisdiction of its Ministry for Education, Science and the Arts.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 18
Học phí mỗi năm
Nội tệ: EUR
55,00 €55,00 €
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 11
Tiền tệ của bạn: USD
58,81 US$58,81 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.