Học viện công nghệ kỹ thuật Israel

Founded 1912, opened 1924. An independent institution. The government meets 75% of the operational costs and provides 50% of the budget for building and development.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Council for Higher Education
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 21
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate (Teudat Bagrut) or equivalent, and entrance examination
Khóa học trực tuyến ngắn 11

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.