Aichi Prefectural University - Trường Điều Dưỡng & Sức Khỏe, Trường Cao Học Điều Dưỡng và Sức Khỏe

Nhật Bản, Nagoya , Tohgoku, Kamishidami Moriyama-ku

Founded 1968 as Aichi Prefectural Junior College. Became Aichi Prefectural College of Nursing and Health 1995. Acquired present title 2009.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 3

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.