Đại học Kyoto

Nhật Bản, Kyōto , Yoshida-Honmachi Sakyo-ku

Founded 1897 as Kyoto Imerial University with Colleges of Law, Science and Engineering, Medicine and Letters. Colleges renamed faculties 1919, and acquired present title 1947

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 66
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, entrance examination
Khóa học trực tuyến ngắn 13

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.