Đại học Edinburgh

Founded 1583 by the Town Council of Edinburgh. The Edinburgh College of Art became part of the University 2011.

Cấp quỹ: Chưa rõ
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 3
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Scottish Certificate of Education (SCE) or General Certificate of Education (GCE) with passes in either 5 approved subjects, including English, with 3 at SCE. Higher ('H') grade or 2 at GCE. Advanced ('A') level, or in 4 approved subjects, including English, all at SCE. 'H' grade, or with 3 at GCE. 'A' level
Khóa học trực tuyến ngắn 55

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.