Founded 1851 as Owens College, acquired present status and title 2004 following the merger of the Victoria University of Manchester and UMIST.

Cấp quỹ: Chưa rõ
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 5
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: General Certificate of Education (GCE) with passes in 2 or more subjects at Advanced ('A') level, General Certificate of Secondary Education (GCSE) with Grade 'C' or above in English proficiency, or foreign equivalent
Khóa học trực tuyến ngắn 14

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.