đại học Cambridge

Vương quốc Anh, Cambridge , The Old Schools, Trinity Lane

Founded 1318 as a 'studium generale', acquired statutes 1570, and was incorporated by Act of Parliament 1571. Statutes revised 1872 by statutory commissions. The University is complemented by 31 independent self-governing Colleges (see below). All lectures and other public teaching are organized by the University. The Colleges are responsible for arranging individual teaching of their students by College supervisors. Degrees are awarded by the University.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 47
Khóa học trực tuyến ngắn 9

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.