Đại học Johns Hopkins

Founded 1876.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Middle States Association of Colleges and Schools
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 9
Học phí mỗi năm
Nội tệ: USD
20.313,00 US$34.512,00 US$
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students
Khóa học trực tuyến ngắn 153
Tiền tệ của bạn: USD
20.313,00 US$34.512,00 US$

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.