Đại học Khoa học Ứng dụng Savonia

Founded 1992, acquired present status and title 1998.

Cấp quỹ: Công cộng
Chứng nhận: Ministry of Education and Culture
Lớp 2
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 7

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.