Đại học New South Wales (UNSW)

Founded 1949 as the New South Wales University of Technology, acquired present status and title 1958.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 8
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Higher School Certificate or recognized national or foreign equivalent, or previous post-secondary study.
Khóa học trực tuyến ngắn 8

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.