Founded 1925 as Osaka College. Acquired present status and title 1949, following merger with Osaka Science and Engineering University. As of April 2016, the official English name of the university was changed from Kinki University to Kindai University.

Cấp quỹ: Tư nhân
Chứng nhận: Japan University Accreditation Association (JUAA)
Lớp 3
Ngôn ngữ 2
Các bộ môn 48
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Graduation from high school or foreign equivalent, and entrance examination

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.